TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 10 april 2562
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 165 ครั้ง

กฎหมายทวงหนี้ ห้ามข่มขู่-ประจาน

 

 เปิด กฎหมายทวงหนี้ ห้ามข่มขู่-ประจาน ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังกำหนดรายละเอียดวันเวลาที่สามารถทวงได้ไว้อย่างชัดเจน 

ตามกฎหมายได้กำหนดรายละเอียดไว้ชัดเจน ทั้งวัน เวลา ที่สามารถทวงหนี้ได้ รวมถึงการห้ามทวงหนี้แบบข่มขู่ คุกคาม ตามพระราชบัญญัติ ทวงหนี้ พ.ศ. 2558 ระบุไว้ชัดเจน ว่าผู้ที่จะทวงหนี้ได้ ต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงิน โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง แม้แต่ผู้ที่เป็นทนายที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทวงถามหนี้ ก็ต้องได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนจากสภาทนายความด้วยโดยตามกฎหมายสามารถทวงหนี้ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 น. – 20:00 น. วันหยุดราชการ เวลา 8:00 น. – 18:00 น. หากฝ่าฝืนจะถูกระงับการดำเนินการ และหากยังฝ่าฝืนซ้ำจะถูกปรับไม่เกิน 100,000 บาท หากไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ลูกหนี้กำหนดเอาไว้ สามารถติดต่อไปยังที่ทำงานหรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อสอบถามข้อมูลการติดต่อของลูกหนี้เท่านั้น ห้ามเปิดเผยการเป็นหนี้ของลูกหนี้เด็ดขาด

นอกจากนี้ ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช้ลูกหนี้ เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้ระบุให้ไปทวงถาม และไม่ว่าจะทวงหนี้ในรูปแบบตัวต่อตัว หรือทางโทรศัพท์ ต้องแสดงตัวแจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัดด้วยทุกครั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน ไม่สามารถอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการทวงหนี้ได้ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ทวงหนี้ไม่ได้เช่นกัน ยกเว้นหนี้ก้อนนั้นเป็นหนี้ของสามี-ภรรยา พ่อแม่ หรือบุตรของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งหากลูกหนี้ถูกทวงหนี้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแจ้งความเอาผิดได้ มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และห้ามทวงหนี้แบบโหด เช่น ข่มขู่คุกคาม, ดูหมิ่นประจานการเป็นหนี้ของลูกหนี้ หรือทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของลูกหนี้และครอบครัว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ