TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 28 june 2562
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 77 ครั้ง

ติดตั้ง "ตู้คีบตุ๊กตา" ต้องมีใบอนุญาต

               

 

      ติดตั้ง "ตู้คีบตุ๊กตา" ต้องมีใบอนุญาต ตำรวจชี้เข้าข่ายเป็นการพนัน สั่งทุกพื้นที่คุมเข้ม

              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจสอบและจับกุมเครื่องคีบตุ๊กตาอัตโนมัติหยอดเหรียญ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ว่า ในประเด็นของการนำเครื่องเล่นในลักษณะดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ผู้ประกอบการหรือประชาชนควรศึกษากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดี ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร โดยสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร

              อีกทั้งในส่วนของการนำเครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติไปวางไว้ตามร้านค้าหรือจุดต่างๆ ก็ต้องดำเนินการขออนุญาตกับฝ่ายปกครองให้เรียบร้อย เนื่องจากโดยสภาพของเครื่องเล่นเข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28 ซึ่งในการจัดให้มีการเล่นดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

              รองโฆษก ตร.กล่าวอีกว่า ขอฝากเตือนผู้ประกอบการหรือประชาชน หากจะนำหรือติดตั้งเครื่องเล่นต้องศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่ก่อน โดยต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนติดตั้งโดยพลการอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

             ส่วนเรื่องการนำเข้านั้นต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานสำแดงชนิดสินค้า ประเภทพิกัดอัตราอากรเป็นเท็จ และนำของที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 ประกอบมาตรา 252 และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเครื่องเล่นเกม เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548

             พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกกองบัญชาการให้บูรณาการร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ที่พักหรือสถานที่ ซึ่งอาจมีการแอบแฝงจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการจับกุมอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังแหล่งนายทุน เจ้าของสถานที่ ผู้สนับสนุน เจ้ามือ เครือข่าย และประสานงานกับเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีตามกฎหมาย

            อีกทั้งให้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการลักลอบเล่น หรือจัดให้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ในส่วนของพื้นที่ หากพบข้อบกพร่อง ปล่อยปละละเลย ไม่มีการเข้มงวดกวดขันและดำเนินการอย่างจริงจัง จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป

 

ที่มา : ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์