TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 18 july 2561
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 118 ครั้ง

คลังเตรียมยกเว้น "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" หรือ "VAT" ให้คนจน 3 เดือน

      คลังเตรียมยกเว้น "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" หรือ "VAT" ให้คนจน 3 เดือน

 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้รัฐบาลคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน สำหรับเงินที่นำไปใช้จ่ายในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ต้องซื้อผ่านบัตรสวัสดิการเท่านั้น โดยจะต้องเติมเงินเข้าบัตรฯ ดังกล่าว เพื่อนำไปรูดเครื่อง EDC  ซื้อสินค้า จากนั้นช่วงปลายปีจะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยยื่นขอภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากกรมสรรพากรช่วงปลายปี โดยรัฐบาลจะตั้งงบประมาณชดเชยยอดเงินที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้มีรายได้น้อย

สำหรับสินค้าที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษี ได้แก่ สินค้าดำรงชีพ รวมถึง โทรศัพท์มือถือ แต่จะยกเว้นสินค้าอบายมุข เช่น สุรา เบียร์ บุหรี่ เท่านั้น

นายอภิศักดิ์ ระบุว่า มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คล้ายกับลดภาษีด้วยการช็อปช่วยชาติที่ทำมา 3 ปี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และในปีนี้รัฐบาลจะไม่มีมาตรการลดภาษีช่วยชาติอีก แต่จะมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการจากภาครัฐแทน

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มใช้เฉพาะการรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC ส่วนการซื้อผ่านระบบ QR Code ยังไม่เปิดใช้บริการเนื่องจากเป็นระบบผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดร่วมกัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดก่อนเสนอเข้า ครม. พิจารณาเร็วๆ นี้