TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 21 april 2563
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 1647 ครั้ง

ชงเปิดห้างจังหวัดเสี่ยงน้อยทดลอง2สัปดาห์

"กลินท์ สารสิน" ยอมรับห้างในกรุงเทพ ชวดเปิดเดือนนี้ เนื่องจากยังเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดสูง

          นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้เสนอที่ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ถึงแนวทางให้ธุรกิจกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง โดยที่ผ่านมาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยได้จัดลำดับของจังหวัดเป็น 3 กลุ่ม คือไม่มีความเสี่ยงไม่พบผู้ติดเชื้อเกิน 14 วัน จังหวัดที่มีความเสี่ยงบ้างคือพบผู้ติดเชื้อไม่มาก และจังหวัดที่มีความเสี่ยงคือพบผู้มีคนติดเชื้อมาก

          นอกจากนี้ ยังแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม เช่นกัน คือ กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยง และกลุุ่มที่มีความเสี่ยงมาก โดยต้องพิจารณาทั้งจังหวัดและธุรกิจควบคู่กันไปว่าจะเปิดกลับมาให้บริการได้หรือไม่

          นายกลินท์ กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ทดลองเปิดธุรกิจช่วง 2 อาทิตย์ ใน 2-3 จังหวัด และมีการประเมินผล หลังจากนั้นลองเปิด 1 เดือน และเปิดทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์โควิด

         "ในช่วงทดลองของให้ธุรกิจมาเปิดใหม่ คงไม่ใช่ในกรุงเทพแน่นอน เพราะมีความเสี่ยงพบผู้ติดเชื้อมาก ต้องเริ่มในจังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยง และธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงก่อน" นายกลินท์ กล่าว

 

 

 

 

              นายกลินท์ กล่าวว่า ข้อเสนอมาตรการเพื่อการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ ต้องมีมาตรการในการปรับพฤติกรรมของประชาชน โดยมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของประชาชนและสถานที่ให้บริการ กระบวนการอนุญาตและติดตาม อาทิ การลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการ การติดตามตรวจสอบโดยภาครัฐระดับท้องถิ่นและจังหวัด การรายงานของภาคประชาชนผ่านแอพลิเคชันไลน์ และการสื่อสาร โดยภาครัฐจัดทำแผนการสื่อสารไปสู่ประชาชนและสถานประกอบการให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งคณะทำงานร่วมในการดำเนินการ ประกอบด้วยภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคมและวิชาการ ซึ่งเอกชนจะต้องไปหารือในรายละเอียดกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ศูนย์โควิดที่มีนายกเป็นประธานเห็นชอบ