TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 21 march 2559
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 737 ครั้ง

7 แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

7 แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

 ทำไมธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักดีเช่น Lehman Brothers, Starbucks, Chrysler, Blockbuster และ General Motors เริ่มปิดร้านค้าหรือปิดกิจการบางแห่งลง  มีอะไรผิดพลาดหรือ?  เป็นคุณสมบัติของคนที่รับผิดชอบหรือไม่?  ทำไมพวกเขาไม่เต็มใจหรือพยายามที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จเข้ามาสอน  หรือครูพี่เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จจากการเขียนหนังสือวางจำหน่ายหรือบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องการจัดการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ?   คำถามเหล่านี้นำสู่คำถามต่อมาที่ว่าแล้วจะเชื่อได้อย่างไรว่ากิจการของคุณจะไม่เป็นรายต่อไป

 

          นอกจากนี้ยังตอกย้ำความจริงที่ว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนำความสำเร็จสู่ธุรกิจ  ซึ่งมีเคล็ดลับบางอย่างที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณได้

 

          1.  เพิ่มราคาสินค้าโดยใช้วิธีการ cross selling*  :  Cross selling เป็นวิธีการหรือเทคนิคของการขายท่ามกลางหรือระหว่างลูกค้า ตลาด ผู้ค้า ฯลฯ  cross selling เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อการขยายมูลค่าของธุรกิจโดยรวมและเพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ

 

          2.  เพิ่มราคาสินค้า  :  วิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มผลกำไรคือการเพิ่มราคา   ในบางธุรกิจกลัวที่จะเพิ่มราคาสินค้าด้วยกลัวว่าจะให้สูญเสียลูกค้า  ตามความเป็นจริงคือมีเพียงลูกค้าจำนวนเล็กน้อยที่จะหายไป และจะมีลูกค้าใหม่ๆ ที่กลับเข้ามาทดแทน

 

          3.  ปรับปรุงการตลาด  :  ธุรกิจจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อว่าการตลาดจะสามารถสร้างหรือทำลายองค์กรได้  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการก้าวสู่ความสำเร็จ  CEO, Adam Ben-Evi แห่ง Axum Media Group, Inc. บริษัทผู้นำระบบมัลติมีเดียใน Orlando เชื่อว่า "การตลาดจะสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นให้กับการขายของคุณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจนี้"

 

          4. ทำบัญชีกระแสเงินสด  :  ถ้ากระแสเงินสดเป็นลบย่อมแสดงว่ากำลังเกิดความเสียหายกับธุรกิจของคุณ  ให้จับตามองให้มากขึ้น  นำบัญชีกระแสเงินสดของคุณให้ผู้เชี่ยวชาญคำนวณและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แม้ในภาวะที่ธุรกิจทำกำไร

 

          5. เพิ่มผลกำไรจ่ายภาษี  :  บางธุรกิจหลีกเลี่ยงการทำกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือผิดจริยธรรม   จงเพิ่มผลกำไรของคุณและจ่ายภาษี

 

          6.  เปิดรับแนวความคิดใหม่เสมอ  :  ผู้คนจะมีความสุขและพึงพอใจเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จและซ้ำๆ  เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจพวกเขาจะมุ่งสู่หนทางที่เคยทำแล้วและสำเร็จมาก่อน   ให้ยังคงเปิดรับแนวคิดใหม่จากพนักงาน ลูกค้าและจากทุกๆ ทาง

 

          7.  ใช้จ่ายเงินในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ  :  บ่อยครั้งที่พบว่าธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่พยายามลดค่าใช้จ่าย หรือใช้ทางลัดและการประนีประนอมคุณภาพของการลงทุนที่จำเป็น  ควรประหยัดถ้าทำได้แต่ควรจ่ายถ้าจำเป็น