TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 16 march 2559
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 2228 ครั้ง

ทวงหนี้ประจานผ่าน เฟสบุ๊ค ติดคุก !!?

ที่มารูปภาพ ชี้ช่องรวย.com

การทวงหนี้ผ่านเฟซบุ๊ก หรือไลน์ หรืออินสตาแกรม

ในปัจจุบันนี้การเข้าคุกเข้าตารางเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพียงแค่นิ้วจิ้มโทรศัพท์ก็อาจติดคุกได้ถ้าไม่รู้กฎหมาย อย่างเช่นในปัจจุบันที่ทำกันอย่างแพร่หลายเลยคือการทวงหนี้ผ่านเฟซบุ๊ค หรือไลน์ หรืออินสตาแกรมซึ่งเป็นกระดาษออนไลน์สาธารณะ ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านหรือแสดงความคิดเห็นได้นั้น ถึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ก็ผิดฐานทวงหนี้ผิดวิธีอยู่ดี
การทวงหนี้ไม่ผิดตามแนวฎีกา 1739/2523 แต่ผิด พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ตามมาตรา 11(3) แจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้ต่อบุคคลภายนอก โทษจำคุก 1 ปีหรือปรับ 1 แสนบาท

ดังนั้น ต่อไปการทวงหนี้ผ่านเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ที่เป็นลักษณะการประจาน ไม่สามารถที่จำทำได้ เพราะผิดกฎหมายแถมยอมความไม่ได้ 

 

ทั้งนี้ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558 ระบุข้อห้ามให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติไว้ดังนี้ คือ 

มาตรา 11 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

       (1)  การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น

       (2)  การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

       (3)  การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2)

       (4)  การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจำนองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       (5)  การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

       (6)  การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเลูกหนี้จากการทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ไม่ต้องอับอาย (อย่างไรก็ตามการทวงหนี้ผ่านช่องแชทส่วนตัวยังคงทำได้ หากไม่นำไปประจาน) แต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมต่อไปว่า ถ้าไม่ทำลักษณะนี้เพื่อความสะใจแล้ว ลูกหนี้กลับเชิดหน้าชูตา หายเข้าไปในกลีบเมฆไม่ยอมคืนสักที คงต้องรอการแก้กฎหมายต่อไป หรือ***หากจะทวงถามหนี้ ปรึกษาทนายก่อนจะดีกว่านะครับ ปรึกษาฟรี 094-9298968