TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 3 may 2562
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 96 ครั้ง

จากละครสู่ข้อกฎหมาย ดูกรงกรรมแล้วอย่าทำผิด !!

คดีลักทรัพย์

                  ซึ่งกฎหมายอาญาความผิดฐาน ลักทรัพย์ มาตรา 334 มีการบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญาว่า

“ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท

 

ตัวอย่างฎีกาคดีลักทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121/2552

จำเลยใช้เลื่อยตัดกุญแจบ้านของผู้เสียหาย แล้วเข้าไปเอาเครื่องบดแป้งไฟฟ้าและรถจักรยานของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ในบ้านไป แม้ว่าจำเลยจะเบิกความอ้างว่า ผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลยอยู่ โดยการบังคับชำระหนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย มิใช่เจ้าหนี้บุกรุกเข้าไปเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ไปโดยพลการ การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ใช้เลื่อยตัดกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปเอาเครื่องบดแป้งไฟฟ้าและรถจักรยานที่เก็บอยู่ภายในบ้านซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่บ้านพักของ ป. ลูกหนี้และไม่รู้ด้วยว่าเครื่องบดแป้งไฟฟ้าและรถจักรยานใช่ของ ป. หรือไม่ไปเพื่อตีชำระหนี้ จึงเป็นการเอาทรัพย์ไปโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์

ในคดีตัวอย่างด้านบน แม้ว่าจำเลยจะเป็นเจ้าหนี้ แต่การบุกเข้าไปนำทรัพย์ภายในบ้านพัก ซึ่งเจ้าของบ้านล็อกไว้ นำทรัพย์ออกมาโดยไม่แน่ใจว่า เป็นของลูกหนี้หรือไม่ จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์