TH | EN
บริการกฎหมาย
 • บริการด้านว่าความคดีต่างๆ
 • บริการด้านกฎหมายธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนต่างๆ
 • วางแผนกฎหมายป้องกันพนักงาน
 • ปรึกษากฎหมายแรงงา
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
 • รับทำ visa workpermit
 • บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ
 • จัดทำบัญชี/ปิดงบบัญชีรายปี
 • บริการวางระบบบัญชี
บริการเว็บไซต์
 • บริการจัดทำเว็บไซต์
 • บริการออกแบบเว็บไซต์
 • บริการทำ Google Adwords
 • บริการปรึกษาด้านเว็บไซต์ฟรี
บทความน่ารู้
2020-07-03   - ลูกจ้างที่มีหน้าที่ขับรถไปในทางที่จ้าง ลูกจ้างนำรถไปทำธุรกิจส่วนตัว
2020-06-30   - กฎหมายแรงงาน การใช้แรงงานผู้หญิงและเด็ก
2020-06-22   - สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
2020-06-19   - สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
2020-06-02   - มาทำความรู้จักพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อย)