Sodan Law and Accounting | รับทำวีซ่า-ทำ visa-ปรึกษากฎหมาย-รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
TH | EN
บริการกฎหมาย
 • บริการด้านว่าความคดีต่างๆ
 • บริการด้านกฎหมายธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนต่างๆ
 • วางแผนกฎหมายป้องกันพนักงาน
 • ปรึกษากฎหมายแรงงา
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
 • รับทำ visa workpermit
 • บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ
 • จัดทำบัญชี/ปิดงบบัญชีรายปี
 • บริการวางระบบบัญชี
บริการเว็บไซต์
 • บริการจัดทำเว็บไซต์
 • บริการออกแบบเว็บไซต์
 • บริการทำ Google Adwords
 • บริการปรึกษาด้านเว็บไซต์ฟรี
บทความน่ารู้
2020-03-11   - กฎหมายน่ารู้ "การจ้างแรงงานเด็ก"
2020-03-03   - มาตรการลด และคัดแยกขยะ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2020-02-17   - การจ่ายเงินให้ลูกจ้างในวันที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว
2020-02-04   - คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
2020-01-28   - กฎหมายน่ารู้ ตอน "เพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด"